diatomaceous-th.com=> นานาสาระ


นานาสาระ

Diatomaceous Earth use for Oxygen absorber
ไดอะตอมมาเชียส เอิร์ธ (Diatomaceous Earth) หรือที่เรียกว่า ดินไดอะตอม เป็นดิน ที่เกิดจาก ซากพืชเซลล์เดียว ที่มีโครงสร้าง เป็นรูพรุน ขนาดเล็ก จำนวนมาก เมื่อได้รับ การเผาที่อุณหภูมิสูง และ เติมสารเร่งปฏิกิริยา บางชนิด เช่น แคลเซียม คลอไรด์ (Calcium Chloride) จะมีคุณสมบัติ ในการดูดความชื้นได้ ดีมากถึง 70-80% ของ น้ำหนักตัวเอง เมื่อเทียบกับซิลิกา เจล แล้ว อัตราเร็ว ในการดูดความชื้น ของ ไดอะตอมมาเชียส เอิร์ธ จะต่ำกว่า ที่อุณหภูมิ 25 c และ ความชื้นสัมพัทธ์ที่ 75% ซิลิกา เจล จะดูดความชื้น จนอิ่มตัว ภายในเวลา ไม่กี่ชั่วโมง ในขณะเดียวกัน ต้องใช้เวลาหลายๆ วันหรือ เป็นเดือน สำหรับ ไดอะตอมมาเชียส เอิร์ธ ที่จะดูดความชื้น จนอิ่มตัว อย่างไรก็ตาม การดูดความชื้น ของไดอะตอมมาเชียส เอิร์ธนี้ มีแรงดึงดูด ของโมเลกุลค่อนข้างมาก การคายความชื้น เมื่ออุณหภูมิ รอบข้างสูงขึ้น จึงมีน้อยมาก หรือ ไม่เกิดขึ้นเลย ความสามารถ ในการดูดความชื้น ที่มาก อัตราเร็ว ของการทำงาน ที่ไม่เร็วจนเกินไป และ โอกาสใน การคายความชื้น ที่ต่ำมาก เป็นเหตุให้ ไดอะตอมมาเชียส เอิร์ธ เป็นทางเลือกที่ดี ของสารดูดความชื้น และ ได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวาง ในการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ ไดอะตอมเมเชียสเอิร์ท หรือ ไดอะตอมไมต์ เป็นสารที่ใช้ได้ทั้งงานอุตสาหกรรม และการเกษตร เป็นดินเบาซึ่งใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดผลในการปรับปรุงพัฒนาพืชและสุขภาพสัตว์การผลิตไดอะตอมเมเชียส เอิร์ธเป็นลักษณะของอินทรีย์ธรรมชาติ ซึ่งไม่มีพิษ ปลอดสารเคมี และ มีแร่ธาตุตามธรรมชาติ เมื่อนำไปใช้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไดอะตอมเมเชียส เอิร์ธ จะเกิดประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดที่ส่งผลต่อกระบวนการทางกายภาพและเคมี ทางชีวภาพของดิน น้ำ และการเจริญเติบโตของพืชผลการเกษตร ปฏิกิริยาชีวเคมีและเทคโนโลยีสามารถประยุกต์ใช้ไดอะตอมเมเชชียส เอิร์ธ ปัญหาทางด้านการเกษตร อาทิเช่น ดินเค็ม การขาดแคลนน้ำ น้ำเปื่อนพิษ เป็นต้น การนำไดอะตอมเมเชียส เอิร์ธ หรือ ไดอะตอมไมต์ ไปใช้ใน ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ในปีค.ศ. 1866 อัลแฟรด โนเบลได้ค้นพบว่าสารไนโตรกลีเซอรีนสามารถทำให้เสถียรมากกว่าถ้าถูกดูดกลืนในไดอะตอมไมต์ และไนโตรกลีเซอรีนที่เก็บกับไดอะตอมไมต์มีความปลอดภัยมากกว่า ไนโตรกลีเซอรีนแบบปกติ ต่อมาเขาได้จดสิทธิบัตรที่ประดิษฐ์ไดนาไมต์ขึ้น ในปี 1867 สารกรอง ส่วนมากใช้ไดอะตอมไมต์ประมาณ 68% ซึ่งเป็นสารกรองขนาดกลางสำหรับกรองน้ำในสระว่ายน้ำ เหตุที่ใช้เป็นสารกรองเพราะมันมีรูพรุนจำนวนมาก สารกรองขนาดเล็ก ในทางเคมีชื่อ Celatom หรือ Celite ใช้ในการกรองน้ำดื่ม และกรองในอุตสาหกรรมของเหลวอื่นๆ เช่น เบียร์ ไวน์ นอกจากนี้ใช้ทำในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น กระดาษ สี เซรามิก สบู่ ผงซักฟอก สารขัดถู ไดอะตอมไมต์ใช้เป็นสารขัดถูอย่างอ่อนโยน โดยใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยาสีฟัน สารขัดเครื่องโลหะ และ สครับขัดหน้า สารฆ่าแมลง ไดอะตอมไมต์สามารถใช้เป็นยาฆ่าแมลง โดยไดอะตอมไมต์เป็นผงขนาดล็กสามารถดูดซึมของเหลวจากชั้นนอกสุดที่เป็นสารเคลือบของแมลง ทำให้แมลงตายได้ สารฉนวนกันความร้อน ไดอะตอมไมต์มีลักษณะเป็นฉนวนกันความร้อน ใช้ในการผลิตวัตถุกันไฟไหม้ได้ สาร DNA บริสุทธิ์ ไดอะตอมไมต์สามารถสกัดเอา DNA ออกมา ในสารเคมีเข้มข้นสูง เมื่อเทียบกับสารจำพวกซิลิเกตอื่นๆ ไดอะตอมสามารถสกัดออกมาได้ทั้ง DNA RNA และสารจำพวกโปรตีน การเกษตร ในธรรมชาติไดอะตอมไมต์น้ำจืดใช้ในการการเกษตรโดยใช้ผสมกับสารเพื่อไม่ให้สารจับเป็นก้อน เช่น ผสมในสารฆ่าแมลง สามารถใช้กำจัดหนอน โดยสารฆ่าแมงดังกล่าวเป็นสาอินทรีย์ทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2022-08-12 08:24:11แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->